تور کارخانه

آزمایشگاه ملی:

آزمایشگاه شانگهای شنما و کارخانه پلاستیک اصلاح شده متعلق به مرکز تحقیق و توسعه مشترک شانگهای است که به طور مشترک توسط دانشگاه شانگهای جیائوتنگ، دولت شهرداری پینگدینگشان و گروه پینگمی شنما چین راه اندازی شده است. سیستم تحقیق و توسعه عالی نه تنها یک پلت فرم همکاری نوآورانه برای چین پینگمی شین فراهم می کند. پیشرفت فن آوری و گسترش صنعتی گروه در زمینه مواد نایلونی جدید، اما همچنین پشتیبانی از مشتریان را برای برآورده کردن خواسته های بالاتر و ایجاد ارزش با نوآوری های تکنولوژیکی تولید علمی فراهم می کند.

آزمایشگاه:

آزمایشگاه 1
آزمایشگاه 2
آزمایشگاه 4

کارخانه شما:

Shema-Factory-4
Shema-Factory-5
Shema-Factory-3
Shema-Factory-1
Shema-Factory-2