محدوده کمک خانگی

کیت‌های کمک خانگی برای تطبیق‌پذیری برای افراد مسن و معلول طراحی شده‌اند و ممکن است با ترکیب آن‌ها ترتیبات مختلف و متنوعی را برای کاربردهای ریلی در خانه ایجاد کنند.

جنس: نایلون پر از شیشه
رنگ: سفید و بادامی عاج