اخبار

  • نمایشگاه پلاستیک پایدار چین 2021

    "نمایشگاه پلاستیک پایدار چین 2021" در مرکز نمایشگاه بین المللی نانجینگ از 3 تا 5 نوامبر 2021 2021 اولین سال از چهاردهمین برنامه پنج ساله است.به منظور اجرای کامل مفهوم توسعه جدید، نشان دادن مزایای پلاستیک در سبز، حفاظت از محیط زیست و...
    ادامه مطلب
  • تجزیه و تحلیل تاثیر وضعیت همه گیر در صنعت پلاستیک

    تجزیه و تحلیل تاثیر وضعیت همه گیر در صنعت پلاستیک از زمان شیوع اپیدمی Xinguan در سال 2020، بر سلامت مردم، اقتصاد و جامعه تأثیر گذاشته است.به ویژه، این بیماری همه گیر باعث کاهش سفارشات تقاضای تجارت خارجی، کاهش ظرفیت تولید، ارتقاء کنترل ...
    ادامه مطلب